Is-Segretarju Parlamentari Deo Debattista ambaxxatur tal-kampanja StopStigma

 

Is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018 Deo Debattista huwa  l-ewwel Membru tal-Parlament li se jkun ambaxxatur tal-kampanja StopStigma, kampanja li tfaslet mill-istudenti tad-Dipartiment tas-Saħħa Mentalu u mill-Kummissjoni għas-Saħħa Mentali lura f’Novembru.

Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta ukoll issieħeb ma’ din il-kampanja.

Stopstigma għandha l-għan li ssaħħaħ il-ġlieda tagħna l-istigma u l-perċezzjoni skorretta li hawn fuq is-saħħa mentali.

“Is-saħħa u d-dinjita tal-individwu hija prijorita tagħna bħala Gvern, u b’kampanji bħal dawn se nqajmu iktar għarfien dwar kundizzjonjiet differenti ta’ saħħa mentali, il-kura li hawn disponibbli, kemm bil-mediċina, u kemm permezz ta’ counselling, u se nħeġġu biex dak li jkun ma jibqax isofri fis-skiet minħabba l-perċezzjoni tal-pubbliku”, stqarr Debattista.

“Il-messaġġ ta’ ‘StopStigma’ huwa ċar. M’intix waħdek, u m’intix dgħajjef għax għaddej minn xi problemi ta’ saħħa mentali”, temm jgħid is-Segretarju Parlamentari filwaqt li ħeġġeġ biex iktar persuni jissieħbu f’kampanji ta’ dan it-tip biex dejjem jkun hawn iktar għarfien dwar kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali.

Parliamentary Secretary  Deo Debattista announced as an ambassador in StopStigma campaign

Parliamentary Secretary

for Consumer Protection and Valletta 2018 Deo Debattista is the first Parliamentarian to be announced as an ambassador in the StopStigma campaign, which students from the Department of Mental Health and the Office of the Mental Health Commissioner began last November.

The Valletta Local Council also joined this campaign.

StopStigma aims at strengthening the battle against the stigma and incorrect perceptions there are on mental health issues.

“The well-being and dignity of individuals is a priority to us as a Government, and such campaigns raise more awareness on different mental health issues, available treatment with medication or counselling, and will also push for individuals with such issues not to suffer in silence”, Debattista said.

“StopStigma’s message is clear. You are not alone, or weak because you are sufferring from a mental health condition”, the Parliamentary Secretary said whilst encouraging others to take part in this campaign in order to raise more awareness on mental health issues.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.