Industrija tar-riggijiet minflok ix-Shipbuilding

shipbuilding-t_620x0

Fil-jiem li ġejjin mistenni jitħabbar li l-kumpanija  agħżula biex twettaq il-proġett fis-sit tal-eks-Shipbuilding fil-Marsa mistennija tinvesti għexieren ta’ miljuni biex tkun tista’, fost oħrajn, tagħmel il-bidliet meħtieġa ħalli, kif mixtieq, il-post jinbidel f’ċentru marittimu f’nofs il-Mediterran u jinkludi s-servizzi industrijali fuq ir-riggijiet.

Advertisements

3 thoughts on “Industrija tar-riggijiet minflok ix-Shipbuilding

    • naqbel mieghek fuq hekk..li qed idejjaqni hu li fis 17 ta Ottubru hareg articklu tal orizzont fejn diga qal li jaf lil min kienet ser tinata meta fit 22 ta Ottubru kienu ghandhom qed jinfethu l finacial offers..voldiri l process kien ghadu lanqas tlesta. Tista tispjegali din? ma tinkwetakx li jista jkun hemm xi haga mhux cara …konna nghajru tant lil PN issa ha nghamlu bhalhom jew ghar minnhom ghax ghallinqas tal PN kienu jghatu lil attivisti tghahom..dan il gvern mhux talli ma jghinx lil laburisti imma qed jital min fuq rashom u jghati lin nazzjonalisti!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s