#Malta Energija Pozittiva – Tuna l-Kuraġġ #mep2014

 

Picture2

Advertisements

2 thoughts on “#Malta Energija Pozittiva – Tuna l-Kuraġġ #mep2014

  1. il poplu ghandu jizen fsenha wahda bies xkien kapaci jaghmel ilpriministru u team formidabli li ghandu umux joqghod ifettaq fuq sugetti li maghndhom xjaqsmu xejn ma kiefinu miexi lpajies iragunaw xaghmel dal bniedhem fsnha wahda bies ahsebuara fhames snien ta come on friends kunu sensibli uragonevoli

    • Dott ahna suldati ta’ l-azzar jaghmel x’jaghmel PL mieghu sal-mewt. Nixtieq naghmel suggeriment, m’ahniex nafsu bizzejjed fuq il-korruzzjoni li kien hawn f’dal pajjiz. u nixtieq li dawn il-jumejn li fadal il-one TV juri kemm jista dik il-porkerija u tal-misthija li kien jinsab fih l-Isptar ta’ Ghawdex. Fl’ahhar nawgura lil PL success li m’ghandix dubju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s