10,500 pazjent spiċċaw fuq stretcher fl-emerġenza tal-isptar

Fl-ahhar tlett snin ghaxar t’elef u hames mitt pazjent spiccaw fuq stretcher fl-emergenza tal-isptar Mater dei minhabba nuqqas ta’ sodod fis-swali.Taghrif li nghata fil-parlament igib fix-xejn il-gustifikazzjonijiet tal-ministru tas-sahha Joe Cassar li skont hu din hi problema tax-xitwa.Dan ghaliex minn Jannar sa Awwissu li ghadda kien hemm b’mod regolari pazjenti li spiccaw fil-kuruduri tal-emergenza, bl-ammont matul is-sajf biss ikun ta’ kwazi hames mija.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s