Il-Gvern iwebbes rasu biex juza Heavy Fuel Oil gewwa power station ta Delimara

Il-PL heggeg lill-MEPA biex tiddeciedi favur thaddim tal-power station bil-Gas Oil mhux HFO. Il-Gvern iwebbes rasu biex ihaddem l-estensjoni bl-HFO. Ghazla mhux biss hazina ghall-familji taghna u kontijiet aktar ghola, kif ukoll l-aghar decizjoni ghall-ambjent. X`tahsbu ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s