September 5, 2014

0 Comments

MALTA KKLASSIFIKATA L-EWWEL FIT-TKABBIR EKONOMIKU

Huwa ta’ pjaċir għall-Gvern li jara lill-Eurostat tidentifika lil Malta bħala l-ekonomija bl-ogħla rata ta’ tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropeja kollha, hekk kif din żdiedet b’1.3 fil-mija fit-tieni kwart ta’ din is-sena fuq il-kwart ta’ qabel.  Riżultat bħal dan ikompli jikkonferma s-suċċess ta’ dan il-Gvern f’diversi oqsma tal-ekonomija, fosthom il-ħolqien tax-xogħol, l-investiment, u l-kummerċ.  Huwa ta’ […]

Continue reading...

July 10, 2014

0 Comments

Ftehim importanti ħafna għal pajjiżna – Malta u Ċina

Malta u ċ-Ċina jiffirmaw ftehim ta’ koperazzjoni – Dr. Deo Debattista flimkien mall-Prim Ministru u l-vici Prim Ministru waqt il-laqgha mal-Gvern tac-Cina. Il-Gvern ta’ Malta u l-Gvern taċ-Ċina ffirmaw pjan ta’ koperazzjoni għal ħames snin, liema pjan se jkompli jsaħħaħ il-koperazzjoni diġà stabbilita bejn iż-żewġ pajjiżi. Malta b’hekk saret l-ewwel pajjiż Ewropew li għandu pjan […]

Continue reading...

June 8, 2014

0 Comments

Lista ta Mistoqsijiet Parlamentari minn Dr. Deo Debattista

Aghfas mistoqsija li tixtieq tara t-twegiba fuqha: 9608: Persuni b’diżabilità – impjieg (ORAL) – Interim 9260: Ħaddiema self-employed (ORAL) – Final 9179: Persuni bil-Melanoma (ORAL) – Final 9178: Ultrasound – spejjeż (ORAL) – Final 9177: Ultrasounds (ORAL) – Final 9176: Medicina Tamiflu (ORAL) – Final 9175: colon cancer – screening (ORAL) – Final 9174: breast […]

Continue reading...
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,574 other followers